Cây thánh giá (Đọc truyện) - Do Nguyễn Văn Sâm chuyển ngữ            Cây thánh giá (Đọc truyện) - Do Nguyễn Văn Sâm chuyển ngữ. Dùng cho noel nầy.