ĐỜN BẦU NĂM XƯA

Đặng Kim Hiền

ĐỜN BẦU NĂM XƯA
———

Gồm có 9 tùy bút ghi lại những kỷ niệm và suy nghĩ của tác giả về một cây đờn.



MỤC LỤC

  1. Ngày thơ mơ mấy cung tơ.
  2. Có mới nới cũ.