Lối vào trang sách

Tặng Phan Ni Tấn

Thuở nào trải một mùa xuân
Trên từng trang sách, trên từng bước đi
Hỏi người đã viết những gì
Trong cơn gió bụi kinh kỳ mênh mông?

Nghìn sau giai thoại vẫn hồng
Người sau còn đọc tấm lòng chép ra
Ngọn đèn, xấp giấy, tách trà
Nâng niu từng bóng ngày qua dịu dàng.

Từng trang sách cũ, từng trang
Giữ thơm một giấc mơ màng cố hương
Gửi lòng ra khắp muôn phuơng
Từng chương sách mới, từng chương đậm tình.

Nghe chuông giục bước đăng trình
Nghe chim đưa ánh bình minh trở về
Mực còn tươi thắm hồn quê
Hình sông dáng núi câu thề nhớ chăng?

Ra đi, bạn có nhủ rằng:
Ao người trong mát sao bằng ao ta?
Điêu linh một cõi sơn hà
Bóng đêm khi cuối canh gà phải tan...

Tạ từ lòng thắp nén nhang
Chuyện xưa sống lại trên hàng mực trôi
Từng dòng lệ, từng nụ cười
Lòng ta, ý bạn quê người gặp nhau.