Trở về

Tặng chị Nguyễn Thị Ngọc Dung

Theo chim rẽ quạt tôi về
Một vùng ruộng trũng nối đê ruộng gò
Ngọt bùi củ ấu, củ co
Mặn mà ơi dĩa cá kho thuở nào!
Ơi, vườn thơm ngát hương cau!
Sân phơi vạt nắng, xôn xao chim mùa
Cô thôn vẳng tiếng gà trưa
Sủa trăng tiếng chó vu vơ cuối làng.
Mạch đời trôi chậm mênh mang
Chân mây, phố thị âm vang tắt rồi
Tôi về soi lại bóng tôi
Trong gương ao thẳm, dưới trời nắng hanh.
Ra đi là chuyện cũng đành
Trở về, giấc mộng chưa thành, thế thôi !