Viếng Phương Vân am

Một buổi tôi về thăm tịch mạc
Lần theo triền giốc Phương Vân Am
Ơi, Troyes có đợi mong hè muộn
Thắp nắng cho trời rực sắc lam?

Từ Estissac chuyến xe qua
Đồi núi xanh trong buổi xế tà
Dõi mắt chân mây tìm bóng khói
Gợi hình ảnh cuối lãng quên xa.

Yêu nguồn sống đượm màu cây cỏ
Hôn đóa hồng, nâng khóm huệ thơm
Sư trụ trì ân cần nhủ khách:
Khoan về phố thị lúc hoàng hôn.

Ở lại, người ơi, hồn hãy đắm
Giữa hồi chuông vọng tiếng xa xăm
Bữa cơm chay gợi rằm xưa cũ
Và ánh trăng xuân sáng chỗ nằm.

Bông mào gà nở trên đồng thắm
Đợi sắc hoa quỳ trải ngút xa
Xuân ngắn nhưng dài thêm mộng ước
Ta về tắm mát lại ao ta.

Lá húng, tần ô, cải ngọt ơi !
Vườn rau gợi nhớ một phương trời
Ơi mầm nhân ái, ơi quê mẹ !
Biết có còn xanh với cuộc đời ?