Những hình ảnh và những thước phim quý về Tết nguyên đán của dân Việt


Múa Rồng ngày Tết tại thương cảng Sài Gòn đầu thế kỷ 19.


Họp chợ ngày trước Tết tại thương cảng Sài Gòn vào đầu thế kỷ 19.


Bữa cơm gia đình ngày Tết tại Sài Gòn đầu thế kỷ 20.


Đào hát Sài Gòn ngày Tết đầu thế kỷ 20.Còn đây là những thước phim quý hiếm về những ngày Tết tại Việt Nam theo thời gian do các nhà làm phim tài liệu của Pháp ghi lại: