Tiểu Tử

Tên họ: Võ Hoài Nam 


Sanh năm 1930. Quê quán: Gò Dầu Hạ (Tây Ninh) 


- Tốt nghiệp trường kỹ sư Marseille (Pháp) năm 1955.
- Về Việt Nam dạy trường Petrus Ký một năm (1955 – 1956) rồi vào làm việc cho hãng dầu Shell VN từ năm 1956 cho đến ngày mất nước...
- Năm 1979 vượt biên rồi định cư ở Pháp.
- Qua Côte d’Ivoire (Phi Châu) làm việc cho Công ty Đường Mía của Nhà Nước 1979 – 1982 , sau đó , qua làm hãng dầu Shell Côte d’ Ivoire cho đến về hưu.


Trước 1975, phụ trách mục biếm văn “Trò Đời” của nhựt báo Tiến với bút hiệu Tiểu Tử. là bút hiệu mà tác giả vẫn dùng cho những truyện ngắn hay tạp văn mà ông viết sau này, từ khi ông lưu vong.


Đã xuất bản tập truyện “Những Mảnh Vụn” (2004), và bây giờ là tập truyện “Bài Ca Vọng Cổ” (2006)