Đờn Ca Tài Tử Nam bộ, Việt Nam - CD 1
1. Lưu Thủy Trường (hòa tấu) Trình diễn: Nhóm tài tử thành phố Hồ Chí Minh

Đờn kìm: Huỳnh Khải
Đờn tranh: Hoàng Cơ Thụy
Đờn bầu: Hoàng Kha
Đờn violon: Nguyễn Văn Nhường

Lưu Thủy Trường có nguồn gốc từ bản Lưu Thủy gồm 16 câu nhịp 2 (mỗi câu 2 nhịp), được mở rộng thành 32 câu nhịp 8 (mỗi câu 8 nhịp). Trong 6 bản Bắc, Lưu Thủy Trường được xếp đầu tiên với âm khởi đầu là chữ Hò. Nó được xem là bản đờn tiêu biểu, thường được chơi mở đầu cho các cuộc đờn ca tài tử. Nhịp độ của bản nhạc vừa phải, tính chất âm nhạc vui tươi, khỏe khoắn. Đây là tiết mục hòa tấu đầy đủ 32 câu của bản Lưu Thủy Trường.