Gởi hiền thê Trâm-Anh

Ngồi buồn giở lại trang thơ
Mùi hương thuở trước bây giờ còn đâu!
Thời gian như cuộc bể dâu
Bao nhiêu năm tháng, mang sầu chiêm bao!

Cô đơn.......
Phải rồi Em đã đi xa!
Nhắc nhau cũng chỉ còn là cố nhân
Gởi Em một chút nắng hồng
Để Em chải tóc, ngồi hong bên thềm
Trước sau vẫn thế thôi Em
Trách chi giấc mộng đem ta vào đời
Anh phương trời, Em phương trời
Xin cơn gió lạ trao lời yêu đương............