Người cao tuổi và người già

Người cao tuổi có chương trình
Có nhiều dự tính cho mình tương lai
Người già chẳng tính ngày mai
Loanh quanh luẩn quẩn tiếc ngày đã qua......

Người cao tuổi khác người già
Điều người cao tuổi nghĩ lả ngày mai
Người già chẳng nghĩ tương lai
Chương trình chẳng có gì ngoài hôm qua......

Người già đau khổ mỏi mòn
Buồn lo ngày tháng chẳng còn bao nhiêu
Cái già là cái chi chi?
Dẹp ngay ý nghĩ, bỏ đi chữ già
Dù ta cao tuổi thật mà
Nhưng ta chẳng muốn chữ già bám sau........