Niềm mơ ước nho nhỏ…

Tôi mơ ước một mùa Xuân tươi sáng
Tô thắm giang san mãi mãi không tàn
Lòng người tươi, nhân loại ca vang
Mặc cho số không tay trắng
Đời trăm khó ngàn khăn
Sự đời thay thay đổi đổi
Mặc ai lóp ngóp mùi danh lợi
Vui thú thanh cao tránh bụi nhơ…