Niềm mơ ước nho nhỏ.......

Tôi mơ ước một mùa Xuân tươi sáng
Tỏa khắp giang sơn mãi chẳng tàn
Tô thắm cuộc đời, nhơn loại ca vang
Riêng vui thú cầm ca lòng phơi phới
Niềm ước mơ nho nhỏ cứ mơ hồ
Vẫn chưa thấy một mùa Xuân tươi sáng.....