Sanh nhựt Vĩnh-Bảo vắng Vợ Hiền TRÂM-ANH
(19-08-2016)

Tiếng đàn réo rắt năm cung
Rao vui hạnh phúc khắp cùng nhơn gian
Tinh thần trẻ mãi không già
Dẫu cho thể xác hành hà ốm đau
Niềm tin ta vẫn có nhau
Tâm tâm niệm niệm nguyện cầu an vui
Lạc quan luôn sẵn nụ cười
Khổ đau dẫu lắm nhưng rồi sẽ qua
Trâm Anh rạng rỡ nét hoa
Tang tình Vĩnh Bảo nhạc ca trùng phùng
Núi sông dẫu có cách xa
Tấc lòng chung thủy vẫn là không xa....