Thơ và Nhạc

Nhạc Thơ như bóng với hình
Có Thơ thiếu Nhạc như tình dở dang
Thơ hay Nhạc tấu âm vang
Nhạc Thơ khắn khít càng thêm đậm đà
Hồn Thơ lai láng mặn mà
Tiếng Nhạc phong phú thì là mê say
Thơ vui Nhạc cũng vui thay
Thơ buồn thì Nhạc dịu, họa ngay nét buồn
Vần Thơ như nước trong nguồn
Nhạc ru bay bướm khéo luồn bên Thơ
Tình Thơ duyên Nhạc vương tơ
Vắng Thơ Nhạc luống thẩn thờ nhớ nhung
Suối trong nước chảy thung dung
Hoa xuân tươi thắm đều chung khoe mình
Trăng thanh Thơ mới hữu tình
Nhạc Thơ lưu luyến muôn hình sáng tươi.