TRÂM-ANH - Hiền Thê qua đời ngày 08-05-2014

Xuân nầy cô quạnh chạnh lòng ta
Gắng gượng đón Xuân, đón gọi là
Công danh phú quý tranh vân cẩu
Lợi lộc phù hoa, cảnh bể dâu
Nhả chút tâm tư lên phím nhạc
An nhiên tự tại, quẳng lo âu.........